Кадровий склад

 

Про склад методичного кабінету

      Методичний кабінет управління освіти Краматорської міської ради працює відповідно до нового Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом МОН України від 08.12.2008р. № 1119. Уповноважений засновник – управління освіти Краматорської міської ради. Новий статус діяльності кабінету як науково-методичної установи ставить перед методистами провідні завдання щодо забезпечення їх діяльності на принципах сучасного методичного менеджменту.

    Матеріально-технологічне оснащення кабінету відповідає сучасним вимогам: наявність мультимедійних засобів, локальної мережі, доступу до мережі Інтернет. При методичному кабінеті працює бібліотека.

    З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і методичну роботу з 2005 року працює Центр сучасних комп’ютерних технологій. Кадровий склад працівників методичного кабінету сформовано відповідно до потреб Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової, базової та повної середньої освіти.